• Studii astrologice personalizate

 • Prin furnizarea adresei de email pe site-ul www.astroland.ro vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs. cu caracter personal (inclusiv adresa de email) să intre în baza de date a societăţii noastre şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta în vederea efectuării comenzilor, transmiterii de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

  Firma noastră colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe pagina Site-ului său, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele/serviciile achiziţionate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de relaţii cu Clientii;
  • scopuri statistice.

  Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

  Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  % | % | % | % | % | % | %
X